الیاس منیری معاون امور دانشجویان صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره تسهیلات صندوق رفاه برای دانشجویان بدهکار به مناسبت دهه فجر، گفت: طرح مساعدت و بخشودگی اقساط معوق دانش آموختگان صندوق رفاه دانشجویان از روز یک‌شنبه ۱۲ بهمن آغاز شده و تا ۲۲ بهمن ادامه دارد.

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه وزارت علوم اظهار کرد: دانشجویان و دانش آموختگان در صورت واریز کل بدهی از بخشودگی ۱۰۰ درصدی خسارات ناشی از عدم پرداخت به موقع اقساط (جریمه) برخوردار می‌شوند.

او ادامه داد: رویکرد و سیاست کلی صندوق بخصوص در شرایط فعلی اجتماعی، اقتصادی و کرونایی حمایت حداکثری از دانشجویان و دانش آموختگان است و صندوق رفاه جریمه زیادی را بابت تاخیر در بازپرداخت اقساط وام های دانشجویی دریافت نمی کند.

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان بیان کرد: خسارت ناشی از دیرکرد مربوط به دانش آموختگانی است که تمام یا بخشی از اقساط خود را پرداخت نکرده اند.