به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، دکتر عبدالله معتمدی افزود: بخشنامه مذکور شامل دانشجویانی میشود که دانشجو بوده و گواهی موقت دریافت ننمودهاند.

وی گفت: بر اساس همین بخشنامه عدم احتساب دروس مردودی می‌بایست در هنگام دانش آموختگی انجام شود و سایر خدمات آموزشی دانشجو اعم از سقف انتخاب واحد تغییر رشته، انتقال و غیره باید با احتساب دروس مردودی محاسبه شود.

معتمدی افزود: ساختار سیستم گلستان نیز بر اساس مقررات اصلاح شده و دانشجو ورودی سال ۸۶ و قبل از آن شامل این بخشنامه شده و می‌توانند از مزایای آن در هنگام دانش آموختگی استفاده کنند.

شایان ذکر است برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۸۷ و پس از آن اولین نمره ردی و نمره قبولی در معدل کل ( در هنگام دانش آموختگی )محاسبه میشود.