محمد سالاری عضو شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران  مصوبه‌ای را تحت عنوان خام فروشی در صحن اعلام کرد که با مخالف‌هایی روبرو شد. 

پس از اینکه سالاری موفق به جلب نظر موافق اعضا نشد و اعضا شورا همچنان رضایت ندادند،  او با عصبانیت و به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرد.

گفتنی است خواسته سالاری این بود که املاک پس از ثبت در سامانه به فروش برسد که با آن مخالفت شد.