محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان امام در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از محوری‌ترین کار‌هایی که در ستاد اجرایی فرمان امام انجام می‌شود اشتغالزایی است.

او با بیان اینکه اشتغال اولویت اول کار‌های ستاد است که در مقیاس‌های کوچک، خرد، بزرگ و متوسط انجام می‌شود، گفت: درحال حاضر روزانه حدود هزار و ١٠٠ تا هزار ١۵٠ شغل در کشور اجرا می‌شود.

مخبر افزود: ۴۰ درصد‌ کارهای خرد و خانگی ایجاد شده برای بانوان است و نزدیک ۵ هزار و٣٠٠ طرح مربوط به خانم‌های سر پرست خانوار است.

او با بیان اینکه ۴۰هزارطرح اشتغالزایی ویژه بانوان، امروز رونمایی می‌شود که آزادی تعدادی از بانوان زندانی سرپرست خانوار نیز در اولویت انجام است، افزود: مرکز نوآوری اجتماعی و تجهیز ۶۰ مرکز ورزشی ویژه بانوان درمناطق محروم امروز انجام می‌شود.

مخبر درباره واکسن کوو ایران برکت گفت: به محض صدور مجوز وزارت بهداشت، فازدوم تست انسانی واکسن ایرانی کرونا را آغاز میکنیم.

او با بیان اینکه طبق گزارش ناظران وزارت بهداشت، فازاول کارآزمایی بالینی "کوو ایران برکت" با موفقیت کامل پیش رفته است، ادامه داد: احتمالا اواسط فروردین۱۴۰۰ واکسن را وارد بازار میکنیم.

مخبر بیان کرد: کشور‌های مختلفی خواهان دریافت این واکسن هستند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ادامه داد: سه واکسن کرونای دیگر ستاد هم درانتظار مجوز برای آغاز تست انسانی هستند.