به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید آل اسحاق با پیش شمارههای ۷۷۰۰، ۷۷۳۰، ۷۷۳۱ در محدوده خیابانهای بهشت، بلوار بهار، شاهین، بهشت ۲ و ۳ به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات ولی عصر با پیش شماره‌های ۷۷۵۰ الی ۷۷۵۳،۷۷۶۰ الی ۷۷۶۵ در محدوده خیابان‌های شهید موسوی خواه، حافظ، شهید نامجو به مدت ۳ روز دچار اختلال می‌شود.

همچنین در مرکز مخابرات شهید توکلی با پیش شماره‌های ۴۴۵۰ الی ۴۴۵۷ در محدوده بلوار اصلی تهرانسر، غزال، ۱۰،۱۲ و در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره‌های ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸ در محدوده خیابان‌های وفا منش، مظفریان به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره‌های ۲۲۸۰ الی ۲۲۸۳،۲۲۲۸، ۲۲۲۹،۲۶۱۰ الی ۲۶۱۳ در محدوده خیابان‌های شهید رضا سعیدی، حمید، نیما، مستوفی، یاس، فرهاد، رهنما، چیت ساز، طالقانی، شهید غلامرضا حسینی و در مرکز مخابرات شهدای مرصاد با پیش شماره‌های ۳۶۰۱ الی ۳۶۰۴ در محدوده بلوار امام رضا، بلوار شمالی شهید قمی، پارک کودک به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

براساس همین گزارش با اجرای عملیات توسعه ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید نبوی با پیش شماره ۳۳۵۸ از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت و در مرکز مخابرات شهیدان لطفی ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین از ساعت ۲۰ به مدت ۳ ساعت در محدوده جاده چالوس دچار اختلال می‌شود.

ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید بهشتی گیلاوند با پیش شمارههای ۷۶۳۱، ۷۶۳۴ از ساعت ۲۲ به مدت ۴ ساعت دچار اختلال میشود.