مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورا درباره وضعیت حقوقی اتباع افغانستانی اظهار داشت: متأسفانه در روزهای گذشته تصاویری از تجمع مهاجرین و اتباع افغانستانی در مقابل برخی از شعب بانکی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است.

وی گفت: این موضوع حکایت از مسدود شدن کارت‌های بانکی و قطع ارائه خدمات بانکی به این افراد داشت امری که ظاهراً نه برای اولین بار بلکه چندین بار است که به وقوع پیوسته است.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: هیچ یک از ما بر خود نمی‌پسندیم که برای خواهران و برادران‌مان در هیچ کجای کشور این اتفاق رخ دهد بر همین اساس و با توجه به اهمیت از صیانت و کرامت از حقوق انسانی این افراد در اجرای بند 3 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور درباره لزوم توجه به کرامت و حقوق انسانی مهاجرین و اتباع افغانستانی در ارائه خدمات بانکی تذکر می‌دهم.

فراهانی خاطرنشان کرد:‌با توجه به اهمیت موضوع انتظار داریم در مسیر صیانت از حقوق انسانی این افراد برنامه‌ریزی شود تا دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم.