محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در تذکری به پیروز حناچی شهردار پایتخت اظهار داشت: حناچی مدتی است که رویه نامناسبی پیش گرفته و پاسخ تذکرات اعضای شورای شهر را نمی‌دهد و بر همین اساس مدیران شهرداری باید بدانند که پاسخ تذکرات اعضای شورا باید جدی‌تر از قبل داده شود.

وی افزود: در  بسیاری از موارد پاسخ اعضا شورا می‌توانست در حد چند خط باشد ولی همین اقدام را هم حناچی انجام نداده است.

رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: از حناچی درخواست دارم در مدت باقیمانده از فعالیت شورای شهر پاسخ تذکرات اعضای شورا را بدهد و این موضوع را با بی‌اعتنایی طی نکند.

هاشمی گفت: حتی اگر لازم است باید در حضور اعضای شورا و با حضور مسؤولان مربوطه حناچی مسأله تذکر شورای شهری‌ها را بررسی کند و پاسخ آنها را بدهد.