امین احمدی نیا کارشناس محیط زیست  درباره نگهداری جوندگانی، چون سنجاب به عنوان حیوان خانگی اظهار کرد: مدتی است که در فضای مجازی جوندگانی، چون سنجاب به عنوان حیوان خانگی به فروش می‌رسد که این کار قاچاق حیات وحش محسوب می‌شود.

او با بیان اینکه متاسفانه افرادی سنجاب‌ها را به عنوان حیوان خانگی تهیه می‌کنند، گفت: سنجاب نمی‌تواند به عنوان حیوان خانگی باشد و نگهداری این حیوان در خانه به چند دلیل کاری اشتباه است.

این کارشناس محیط زیست بیان کرد: با خرید این سنجاب‌ها باید بدانیم که به تخریب سریع‌تر محیط زیست کمک می‌کنیم و به مرور زمان با کاهش شدید جمعیت این حیوان بی آزار رو به رو خواهیم بود.

احمدی نیا با بیان اینکه سنجاب‌ها از دسته جوندگان هستند، گفت: دندان‌های این حیوان مدام در حال رشد هستند و آن‌ها به محض اینکه بالغ شوند همه چیز را می‌جوند و شما نمی‌توانید به این حیوانات آموزش دهید که چیزی را نجوند.

او با اشاره به اینکه نگهداری از سنجاب‌ها تنها در ماه‌های قبل از رسیدن به بلوغ شیرین و بدون دردسر است، تصریح کرد: تعدادی از افراد هستند که سنجاب بالغ خود را در طبیعت رها می‌کنند که این موضوع می‌تواند باعث مرگ سنجاب خانگی شود، زیرا سنجابی که به تنهایی نگهداری می‌شود مهارت‌های زیادی را نمی‌آموزد.