عملکرد ناجا در اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا مورخه 99/11/14 (یک روزه) به شرح ذیل است:

1-تعداد نیروهای بکارگیری شده: 3690 نفر.

2-تعداد نقاط اجرای طرح: 1958 نقطه.

3-افزایش 2 درصدی تردد خودروها نسبت به مدت مشابه سال قبل.

4-اقدامات انتظامی مرتبط با صنوف: 
*بازدید: 7576 مورد.
* تذکر: 4148 مورد.
* صورتجلسه: 791 مورد.
*پلمب: 112 مورد. 

5-تذکر لسانی به رانندگان خودروها: 13942 مورد. 

6-تعداد خودروهای عودتی: 5681 دستگاه.

7-موارد اعمال قانون: 
*جریمه (طرح محدودیت شبانه): تعداد 47561 خودرو.
* جریمه مناطق نارنجی: تعداد 453 خودرو.
*جریمه مناطق قرمز: منفی
ملاحظه:  روز گذشته تعداد 32458 پیامک به رانندگانی که به مصوبات ستاد مبارزه با کرونا توجه نداشته اند ارسال شد.