سید مناف هاشمی درباره رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو اظهارداشت: مطابق ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه و طی قراردادی که سال گذشته بین معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و شهرداری تهران منعقد شد، مراحل طراحی و ساخت قطار ملی مترو در دستورکار قرار‌گرفت.

وی افزود: این امر به منظور تحقق اهداف داخلی سازی صنعت ریلی کشور، با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های داخلی وخصوصاً شرکت های دانش بنیان آغاز شده و در حال به سرانجام رسیدن است. صرفه جویی ارزی در تولید انبوه واگن‌های داخلی، ایجاد مرکز طراحی ومهندسی ریلی، افزایش سطح اشتغال شرکت‌های دانش بنیان مرتبط با این زمینه وکاهش 20 درصدب قیمت تمام شده ساخت واگن مترو، از جمله مهمترین ثمرات پروژه طراحی و ساخت قطار ملی مترو به شمار می‌آید؛ پروژه‌ای که طی آن سهم 26 درصدی ساخت قطعات و تجهیزات قطارهای مترو توسط شرکت‌های داخلی به 85 درصد افزایش خواهد یافت.

ایجاد 25 هزار شغل مستقیم وغیرمستقیم، به ظرفیت کامل رسیدن 5 شرکت واگن سازی داخلی و فعال شدن250 شرکت داخلی در زمینه تأمین مواد اولیه وقطعه ساز صنعت ریلی کشوراز جمله دیگر دستاوردهای این پروژه ملی است.