به گزارش افکارنیوز، باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس۲۴ نوشت: بنوا تیولن کارشناس رسانه در فرانسه گفت مردم از تلویزیون از خبرهای عمده اطلاع مییابند اما برای پی بردن به جزییات خبرها و بحث درباره خبر از اینترنت استفاده میکنند. امروز نمیتوان اینترنت را از تبلیغات انتخاباتی و نیز از خبر رسانی تفکیک کرد.

وی تفاوت انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ را نقش اینترنت دانست و گفت در سال ۲۰۰۷ نقش اینترنت کم رنگ‌تر بود و به وبلاگ‌ها محدود می‌شد برخی از نامزد‌ها کمتر به اینترنت توجه می‌کردند. در سال ۲۰۱۲ با توجه به اینکه سی میلیون فرانسوی به عضویت فیس بوک درآمده‌اند و چندین میلیون عضو توئی‌تر هستند، واضح است که تغییرات در تبلیغات انتخاباتی مشهود بوده است. تبلیغات بدون رسانه‌های اجتماعی تفاوت عمده‌ای با تبلیغات با رسانه‌های اجتماعی دارد.

این درحالی است که یکی از خطرهای اینترنت، فریب خوردن رای دهندگان و افتادن در دام تبلیغات دروغین و فریبکارانه است. برخی از تبلیغات جنبه طنز پیدا میکنند و این گونه مباحث ممکن است بحثها را از مسیر اصلی خود خارج کند و به حاشیه بکشاند. راههای جدید ارتباطی رای دهندگان را به بازیگران اصلی تبلیغات انتخاباتی تبدیل میکنند.