غلامحسین محمدی در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره  نظر سنجی از شهروندان درباره رویکرد مدیریت شهری که به سفارش شهرداری تهران توسط ایسپا انجام گرفته است، اظهارداشت:  ۸۶.۲ درصد تهرانی‌ها خواهان حفظ باغ‌ها هستند و ۷۲ درصد نظارت شهرداری بر استفاده از خانه‌های تاریخی را مطالبه می‌کنند.

مشاور شهردار تهران بیان داشت:همچنین ۶۵ درصد توسعه حمل و نقل عمومی مثل مترو را راه حل کنترل ترافیک می‌دانند و ۵۷ درصد خواهان پیاده محوری و گسترش خطوط دوچرخه سواری در شهروند و توجه به پروژه های محلی استقبال می کنند.

وی افزود:همچنین گسترش گرمخانه ها و حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی در میان ساکنان تهران ۵۲ درصد طرفدار دارد ولی ۴۷ درصد از شهروندان هم خواهان برخورد با معتادان و حذف آنان از خیابان‌های شهر هستند ذهنیتی که وامدار رویکرد انتظامی در مسائل اجتماعی شهر بوده و اکنون نیازمند آگاهی بیشتر است.

مشاور شهردار تهران ادامه داد: یافته های عجیب این پروژه که به نظر می‌رسد، معلول شرایط اقتصادی همشهریان است اقبال ۵۶.۶ درصد شهروندان به درآمدزایی برای شهر از طریق فروش زمین های شهری در برابر گزینه پرداخت مالیات و عوارض با ۳۱.۹ درصد موافق است.

محمدی خاطرنشان کرد: پیام مردم برای مسئولین امروز فردا و پیشینه مدیریت شهری روشن است مطالعه شهروندان شهر زیست پذیر است شهری برای همه که همگان سهمی برابر از شهر و سرمایه های عمومی آن دارند برداشت محصول این تغییر ریل نیازمند تداوم رویکرد مدیریت شهری فارغ از نگاه سیاسی است.

به گزارش فارس، اخیرا مدیران شهرداری تهران به دلیل موضوع تحقق اوراق مشارکت و بدهی به برخی بانک ها با رأی شورای شهری ها اقدام به واگذاری تعدادی از املاک شهرداری کرده که این موضوع با واکنش هایی روبه رو بوده است.