شریف زاده دبیر ستاد دانشگاهی مدیریت پیشگیری و کنترل کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند امروز گفت: از ابتدای بهمن ماه موارد ابتلا و بستری بیماران کرونایی در بیمارستان‌های استان افزایش یافته است.

او افزود: پایان دی ماه تعداد بیماران حاد تنفسی استان ۱۱۰ نفر بود که این آمار هم اکنون به ۱۴۸ نفر افزایش یافته است.

شریف زاده با هشدار خیز دوباره کرونا در خراسان جنوبی گفت: همچنان نگران  پیک چهارم کرونا  در کشور و استان هستیم و چنانچه مردم شیوه نامه‌های بهداشتی را جدی نگیرند و درگیر موج جدید شویم، آسیب بزرگی به جامعه وارد می‌شود.

 

دبیر ستاد دانشگاهی مدیریت پیشگیری و کنترل کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تاکید کرد: در پیک چهارم کرونا ممکن است موارد ابتلا، بستری و مرگ و میر افزایش یابد، چرا که احتمال دارد ویروس کرونا جهش یافته و مقاوم شود.

او در خصوص ممنوعیت تردد شبانه در خراسان جنوبی هم افزود: مطابق مصوبه ستاد استانی مدیریت کرونا ممنوعیت تردد شبانه همچنان از ساعت ۲۲ تا ۴ صبح ادامه دارد