رضا مهدی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور  درباره پیشرفت دانشگاه‌ها پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: ریشه دانشگاه فنی و حرفه‌ای به انستیتو‌های تکنولوژی باز می‌گردد که در سال ۱۳۴۴ تاسیس شده اند؛ در اوایل انقلاب تعداد این دانشگاه ها در سطح کشور به خصوص مراکز استانی، ۲۴ عدد بوده است.

او افزود: در اوایل انقلاب جمعیت دانشجویی در ۲۴ مرکز انستیتو تکنولوژی حدود ۱۶ هزار نفر بوده و بعد از انقلاب این مراکز با ادغام در دانشگاه‌ها و بخش‌های دیگر جامعه با عنوان آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای نامگذاری شده اند که در حال حاضر ۱۸۱ دانشکده و آموزشکده در این دانشگاه ثبت شده است.

مهدی تصریح کرد: در اوایل انقلاب اسلامی ۲۴ مرکز انستیتو تکنولوژی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با دلایل گوناگون از قبیل نداشتن ظرفیت و توانایی کافی به ۱۲ عدد کاهش پیدا کرد اما اکنون تعداد آنها به ۱۸۱ عدد با توجه به جمعیت دانشجویی به صورت عادلانه در سطح کشور رسیده و تقسیم بندی شده است.

او گفت: از آن جایی که تقاضای جامعه، تعیین کننده جذب دانشجو به دانشگاه است، دانشگاه‌ها توانسته اند دانشجویان مختلفی را با تعداد آمار گوناگون پذیرش کنند. در حال حاضر در دانشگاه فنی و حرفه‌ای ۱۸۰ هزار دانشجو را پوشش می‌دهیم که تا قبل از پیروزی انقلاب این تعداد ۱۶ هزار نفر بود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور تاکید کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یک واحد یا سازمان موازی در حال فعالیت با دانشگاه فنی و حرفه است که می‌توان دانشجویان این دو دانشگاه را با هم ادغام کرد و آمار نهایی از آن را حساب کرد که به بیش از ۴۰۰ هزار دانشجو می‌رسد.

مهدی اضافه کرد: در دانشگاه فنی و حرفه‌ای بیش از ۳۰۰ هزار ظرفیت وجود دارد و در دانشگاه علمی و کاربردی هم همین تعداد دانشجو وجود دارد بنابراین در بحث آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی و علمی کاربردی انقلاب بزرگی بعد از سال ۵۷ رخ داد که قابل مقایسه با ۴۰ سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیست.

او گفت: باید از استعداد دانشجویان دانشگاه‌ها در جامعه به خوبی استفاده شود تا بتوان بهره وری ملی را در جهان نشان داد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور درباره افزایش رشته‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در اوایل انقلاب شاید تمام رشته‌های موجود در انستیتو‌های تکنولوژی حداکثر ۲۰ عدد بود اما در حال حاضر بیش از ۱۶۰ رشته در دانشگاه فنی و حرفه‌ای وجود دارد.

مهدی در پایان یادآوری کرد: در اوایل انقلاب اسلامی ۹۹ درصد دانشجویان را پسران تشکیل می‌دادند، اما با تفکیک جنسیتی توانستیم تعداد جمعیت دانشجویان دختر را به بیش از ۳۰ درصد برسانیم تا بتوانند عدالت رفاهی و اقتصادی و اجتماعی را در جامعه به صورت یکسان با قشر پسران حفظ کنند.