علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر درباره مصوبه الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه حفاظت از میراث معماری شهر تهران اظهار داشت: مقرر شده بود که طی دو ماه پس از این مصوبه مجموع اقداماتی همچون پیگیری ثبت برخی از آثار تاریخی، تهیه بانک اطلاعاتی و یا انتقال حق توسعه انجام گیرد ولی متأسفانه این اقدام بسیار به کندی پیش رفته است.

وی افزود: با توجه به کند پیش رفتن این مصوبه به نظر می‌رسد در این دوره از شهرداری و فعالیت شورا به سرانجام نرسد.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: مصوبه شورا بر مبنای یک راهبرد و طرح جامع تهران بوده که جهت حفاظت از آثار تاریخی، فرهنگی در نظر گرفته شده است از طرفی شهردار تهران نیز در تهیه این راهبرد و طرح اقداماتی را انجام داده و از آنجایی که حناچی برند ساخت بزرگراه، پل و تقاطع غیرهمسطح نیست باید به این مسأله توجه کند.

اعطا تصریح کرد: باعث شگفتی است که چرا در این دوره از شهرداری به این موضوع به عنوان اولویت دست چندم مورد توجه است و حناچی در اجرای مصوبه تعلل کرده است، هر 10 روز یکبار خبر از تخریب یک تا دو بنای ارزشمند در تهران می‌شنویم که هویت منظری تهران بوده است و این مسأله باید هر چه سریع‌تر مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: عزم و اراده جدی باید شکل گیرد تا شاهد از دست دادن فرصت نباشیم و حناچی نیز این مطالبه را به صورت ویژه پیگیری کند.