صفا صبوری دیلمی درباره ابلاغ فهرست بهای نگهداری و تعمیر شبکه اصلی مدیریت آبهای سطحی اظهارداشت: ابلاغ فهرست بهای نگهداری و تعمیر شبکه اصلی مدیریت آبهای سطحی اقدامی در راستای پیاده سازی نظام نگهداشت این تاسیسات بر اساس برنامه 5 ساله سوم توسعه شهر تهران است.

وی افزود: نگهداشت این شبکه یکی از مهم ترین اقدامات زیربنایی در مسیر توسعه پایدار و افزایش تاب آوری شهر تهران به شمار می آید که با توجه به رویکرد اصولی شورای اسلامی شهر و تدابیر شهردار تهران در برنامه 5 ساله سوم توسعه شهر تهران 1402-1398 پیش بینی شده و در حال اجرا است.

وی با بیان آنکه از سال 1398 انجام برنامه ریزی، مطالعات و اقدامات اجرایی مورد نیاز جهت نگهداشت عمرانی شبکه 530 کیلومتری مدیریت آبهای سطحی شامل تونل ها و کانال های سرباز، سرپوشیده و مدفون و سایر تاًسیسات در دو بخش سازه ای و غیرسازه ای در دستور کار قرار گرفته است، یادآور شد: در این راستا با توجه به مشکلات و مخاطرات شبکه که طی سالیان گذشته و در اثر قدمت کانال ها و تاسیسات موجود، دخل و تصرفات انجام شده و نبود یک متولی یکپارچه ایجاد شده است، نگهداشت عمرانی این شهر زیرزمینی در 3 محور اصلی رفع گلوگاه های سیلابی پرخطر، رفع آبگرفتگی شریان ها و میادین اصلی و ترمیم و مرمت اساسی کانال ها و مجاری به شرکت خاکریزآب واگذار شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، با تاکید بر اینکه یک نظام نگهداشت کارا و هوشمند علاوه بر اقدامات سازه ای نیازمند امور غیر سازه ای جهت بسترسازی و ریل گذاری اصولی می باشد، از افتتاح سامانه پایش کمی بارش و رواناب در آذر و نیز ابلاغ فهرست بهای نگهداری و تعمیر شبکه اصلی مدیریت آبهای سطحی در بهمن سال جاری به عنوان فعالیت هایی راهگشا در جهت تسهیل امور غیرسازه ای نام برد.

 صبوری ابراز امیدواری کرد مرمت شبکه اصلی مدیریت آبهای سطحی با توجه به انسجام و وحدت رویه حاصل شده در امور مربوطه و نیز ابلاغ فهرست بهای نگهداری و تعمیر این تاسیسات تسریع شود.

به گفته وی بهسازی کامل شبکه اصلی به منظور افزایش ایمنی و تاب آوری شهر، در صورت تامین اعتبارات لازم در قالب یک برنامه 5 ساله به سرانجام می رسد.