سید مناف هاشمی معاون حمل‌ و نقل‌ و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به نوسازی تاکسیهای فرسوده اظهار کرد: برای نوسازی تاکسی‌های فرسوده به ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز بود که این منابع از محل سازمان برنامه و بودجه و شهرداری تهران فراهم شد.

هاشمی ادامه داد: یکی از قرار‌های ما اورهال کردن واگن‌های قدیمی بود و برای این کار ۴۱۳ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد که ۳۱ واگن اورهال خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره زمان رونمایی از قطار ملی تصریح کرد: سه شنبه از قطار ملی رونمایی می‌شود و رونمایی از ۷ واگن قطار ملی در اسفندماه انجام خواهد شد.