به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، با توجه به نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی و بررسیهای اعضای شورای شهر تهران نرخ کرایههای تاکسی در سال جاری از۸ تا ۲۱.۶ درصد افزایش در جلسه امروز شورای شهر به تصویب رسید که میانگین این افزایش ۱۴ درصد است.

اخبار بعدی درباره میزان افزایش سایر وسایل حمل و نقل عمومی متعاقبا اعلام خواهد شد.