به گزارش افکارنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام اینکه در ۹ استان نیز بیمارستان تک تخصصی روانپزشکی نداریم، افزود: در کل کشور فقط ۱۰۰۰ تخت روانپزشکی داریم و پزشکان عمومی دوره دیده روانپزشکی ۲۰۰ نفر و پزشکان دوره دیده متخصص نیز ۲۳۰۰ نفر هستند.

وی ادامه داد: ۴۱ درصد از ۱۰۰۰ تخت روانپزشکی نیز در تهران قرار دارد در حالی که در گزارشات مربوط به بیماری های روانی فقط بار بیماری هاست که پررنگ می شود.

وی بیان داشت: برنامه های سلامت روان باید بر اساس نقشه تحولی نظام سلامت و کاملا " اجرایی باشد. ازسوی دیگر ارتباط بین روانشناس بالینی و روانپزشک نیز باید بیشتر شود. نباید به نحوی باشد که هر کدام از وراتخانه های علوم و بهداشت در این خصوص کار خود را بکند.
وزیر بهداشت از تنظیم کنندگان سند سلامت روان جامعه خواست وارد جزییات بیشتر این بیماری شده و در یک برنامه زمانبندی مسائلی نظیر آموزش، تحقیقات، درمان و بهداشت روان را در قالب برنامه پزشک خانوده و نظام ارجاع در سند ارتقای سلامت روان جامعه مورد توجه قرار دهند