علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش با اشاره به تمهیدات آموزش و پرورش برای مدیریت دانش آموزان در فضای مجازی و مقابله با آسیب‌های این فضا برای آن‌ها، اظهار کرد: با توجه به زیست‌بوم جدید کار‌ها با رویکرد فضای مجازی طراحی شده است بر همین اساس در این زیست‌بوم دوره‌های توانمندسازی معلمان و مربیان را هم در دستور کار قرار دادیم.

او ادامه داد: ضمن این برنامه تولید محتوای مناسب برای فضای مجازی انجام می‌شود. همچنین تشکل‌های دانش‌آموزان و صحن مجلس دانش‌آموزی در این فضا برقرار است و فعالیت‌ها ادامه دارد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ایجاد شبکه شاد فضای ایمنی را برای دانش‌آموزان ایجاد کرده است، اظهار کرد: البته اقدامات زیرساختی در حال شکل‌گیری است و آسیب‌های فضای مجازی را شناسایی می‌کنیم تا معلمان و دانش‌آموزان را توانمند کنیم.

طراحی بسته سیاستی مدیریت فضای مجازی ویژه دانش آموزان

کاظمی از طراحی بسته سیاستی برای مدیریت آسیب‌های فضای مجازی خبر داد و گفت: متناظر با هر آسیبی در مواجهه با فضای مجازی برنامه‌ای در نظر گرفته شده است به طور مثال آسیب جسمی را استخراج کردیم و برای آن سیاست کلی مطرح شده است. همچنین بخشی هم مکلف کردیم تا برای کاهش این موضوع راهکار دهد.

او افزود: آسیب‌های روانی، اجتماعی، اعتقادی و اخلاقی را احصا کردیم و اقدامات زیرساختی برای آن پیش بینی کردیم تا حتما آگاه سازی دانش آموزان و والدین برای این موضوع انجام شود.

تولید اپلیکیشن‌های نظارتی بر فضای مجازی

کاظمی از طراحی و تولید اپلیکیشن‌های نظارتی برای مدیریت فضای مجازی خبر داد و تصریح کرد: این موضوع یکی از شرط‌های مهم مدیریت فضای مجازی است که اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه یک دوره در سه سطح مقدماتی، میانی و پیشرفته برای توانمندی‌سازی مربیان دارالقرآن‌ها در نظر گرفته شده است، گفت: همچنین با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش مشترکا و به طور پایلوت در مدارس تحت پوشش این سازمان برنامه‌ای برای تولید محتوای مدیریت فضای مجازی در نظر داریم تا آگهی و توانمندی دانش آموزان در حوزه فضای مجازی ارتقا یابد.

به گفته او راه اندازی اینترنت و سیم‌کارت دانش‌آموزی که در دستور کار است به مدیریت آسیب‌های فضای مجازی کمک می‌کند و اقداماتی در این باره در حال انجام است.