علی نادری کارشناس محیط زیست   با اشاره به کمبود آب در ایران اظهار کرد: کمبود آب خسارت‌های چند برابر از سایر مخاطرات زیست محیطی دیگر دارد که غیر قابل جبران خواهد بود.

او در ادامه بیان کرد: بیشتر آب‌های زیر زمینی ایران مصرف شده اند و در آینده‌ای نزدیک اگر با این بحران مقابله نشود، اثرات منفی از خود بجای می‌گذارد.

نادری تصریح کرد: نیاز است تا هر چه سریع‌تر برای مقابله با کم آبی راه حل‌ها و تدابیری اندیشیده شود؛ بیشتر سد‌ها و تالاب‌های ایران در معرض خشکسالی هستند.

این کارشناس محیط زیست افزود: نسل آینده کشور نیاز به آب دارد و در صورتی که آب نباشد  جمعیت کشور  مجبور به مهاجرت می شوند. بحران آب روزگار سختی را رقم خواهد زد و متاسفانه مسئولان تا به امروز هیچ تصمیمی برای مقابله با این بحران نگرفته اند.

کارشناس محیط زیست تصریح کرد: بارش باران تنها تامین کننده بخشی از آب‌های شیرین هستند که در ادامه بارش‌ها بخشی از آب باران در زمین نفوذ می‌کند و سفره‌های آب زیرزمینی را تشکیل می‌دهد و بخشی بر روی زمین جاری می‌شود و جویبار‌ها و نهر‌ها و رودخانه‌ها را می‌سازد.