فرمانده ستاد کرونای تهران گفت: شکل جدیدی از چرخش ویروس را در تهران و کل کشور شاهد هستیم و این ‎می‎تواند نشان‎دهنده شکل‎گیری موج چهارم کرونا باشد.

سرعت سرایت و ابتلا در موج چهارم به مراتب بیشتر از موج‎های قبل خواهد بود. تاکنون ۷ فرد مبتلا به کرونای انگلیسی در تهران شناسایی شده و تمام اطرافیان این افراد ارزیابی شده‎اند.