شاید چندین بار در فیلم‌ها دیده باشیم یا برایمان این اتفاق افتاده باشد  که افراد از ضعف جسمانی و بیماری شخصی استفاده کنند تا از این طریق سوء استفاده در اموال او داشته باشند.

برای مثال ممکن است شخصی در بیمارستان بیهوش شده باشد و فرزندانش اثر انگشت او را در حالت بیهوشی روی کاغذ قرار دهند و سهم سایر ورثه را به خود انتقال دهند که درباره این موضوع باید گفت در صورت وقوع چنین امری فرد مرتکب جرم شده و باید مجازات قانونی را طی کند.

قانون و ماده ۵۹۶ مجازات اسلامی سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص را ذکر کرده که در این صورت فرد باید علاوه بر جبران خسارت مالی به شش ماه تا دو سال حبس محکوم شود.

البته در صورتی که این جرم مرتبط با کلاهبرداری باشد فرد باید مجازات یک تا هفت سال حبس را باید طی کند.

همچنین علاوه بر مجازات آن اموال غیر قانونی تحصیل‌شده هم باطل خواهد شد.