محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای شهر اظهار کرد: در چند روز اخیر شاهد رفتار‌های غیراخلاقی از برخی اشخاص بودیم که از مرز‌ها عبور کردند، هرکس در هر جایگاهی نباید این چنین رفتار کند، زیرا زیبنده نیست.

وی ادامه داد: اگر با اهداف سیاسی چنین رفتار‌هایی انجام شود، نگران کننده است و امیدوارم با توجه به نظرات مقام معظم رهبری ، به اینگونه مسائل غیراخلاقی رسیدگی شود و نتیجه آن به اطلاع عموم برسد.

 

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: در موقعیت فعلی، تحمل فشار اقتصادی سخت شده و نمی‌شود به صورت جزیره‌ای تنها یک قوه را مقصر دانست، همچنین اگر مردم در رنج باشند، همه بازنده‌ایم.