به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، بر اساس اين حكم، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه يافت براي تعويض و تبديل كارتهاي پايان خدمت معمولي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت ۱۰۰ هزار ريال دريافت و به حساب خزانهداري كل كشور واريز كند.

مجلس شوراي اسلامي در مصوبهاي ديگر تصويب كردند در صورت پرداخت قبوض جريمههاي راهنمايي و رانندگي از سوي مالكان خودرو، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت جريمهها تا سال ۱۳۸۹ بخشيده ميشود.