محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر در نطق پیش از دستور خود اظهار داشت: در فرهنگ ملی و آموزه‌های دینی و مذهبی ایرانیان دو مفهوم عدالت و آزادگی جایگاه ویژه‌ای دارد. هرگاه این فساد ریشه در سیاست داشته باشد به سرعت بر سایر جنبه‌های زندگی مردم تأثیر گذاشته و سبب بروز مشکلات فراوانی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران یکی از حوزه‌هایی است که فساد اقتصادی در آن بروز یافته است، گفت: طی 12 سال تعداد کارکنان شهرداری به 65 هزار نفر رسیده بود و انباشت 50 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی نیز سرسام‌آور بود که هنوز نتوانسته‌ایم از شر این مشکل خلاص شویم.

این عضو شورای شهر تهران گفت: شورای پنجم همه تلاش خود را جهت مبارزه با فساد سیستماتیک و جایگزینی شفافیت به کار بسته است

حق‌شناس تأکید کرد: از پیروز حناچی شهردار تهران انتظار داریم در خصوص مصادیق فساد چه در دوران گذشته و چه در این دوره با توجه به دستگیری اخیر در رعایت قانون و پیگیری حقوق مردم اقدامات لازم را انجام دهد.

وی تصریح کرد: همچنین حناچی باید در  برخوردهای قضایی لازم جدیت و قاطعیت کامل نشان دهد و بدون هیچ اغماضی حفظ حقوق شهر را در دستور کار خود داشته باشد چرا که اعضای شورا نیز یار و پشتیبان آنها در مبارزه با فساد خواهند بود.