به گزارش افکارنیوز، عبدالرضا امیدوار شهری، در گفتوگو با فارس گفت: نقشههای پیش یابی نشان میدهد که در سه روز آینده برای استانهای واقع در شمالغرب، دامنههای البرز و زاگرس مرکزی و بتدریج برخی استانهای مرکزی و نوار شرقی به تناوب افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیش بینی میشود.

وی اضافه کرد: همچنین طی سه روز آینده برای برخی نقاط نیمه غربی بادو گردوغبار پیش بینی می‌شود.

امیدوار افزود: آسمان تهران نیز امروز کمی ابری در ارتفاعات با افزایش ابر و در بعضی ساعات شاهد رگبار و رعدوبرق خواهد بود.