به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، مجید جمالی فشی عامل ترور شهید مسعود علیمحمدی دانشمند هستهای کشورمان و استاد دانشگاه تهران صبح روز سه شنبه به دار مجازات آویخته میشود.