روح الله علیخان گرگانی درباره آغاز دوره های آموزشی برای نیروی های نگهبان و خدماتی شهرداری تهران اظهار داشت: در این دوره ها 3 هزار و 400 نفر از نگهبانان و نیروهای خدماتی شاغل در مناطق 22گانه و تعدادی از سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران شرکت می کنند.

وی آموزش ضمن خدمت را برای نگهبانان و نیروهای خدماتی به عنوان حافظان نظم و مقررات اداری ضروری دانست و افزود: آموزش های تخصصی کارکنان در دو بخش مجزا ویژه نیروهای خدمات و نیروهای انتظامات و نگهبان مناطق 22گانه شهر تهران و سازمان های حمل و نقل و ترافیک، تاکسیرانی، رفاه و خدمات اجتماعی و اداره کل پیشتیبانی شهرداری تهران برگزار می شود.

سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران تاکید کرد: هم اکنون این دوره ها در 11 منطقه و همچنین در سازمان تاکسیرانی آغاز شده و تا بیستم اسفندماه سال جاری به ترتیب در سایر مناطق و سازمانها شرکت های مذکور نیز اجرایی خواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت: در این دوره ها، نیروهای خدماتی شهرداری تهران با «فنون پذیرایی و تشریفات»، «اصول و روش های نظافت عمومی و اختصاصی»، «طرز استفاده از انواع مواد شوینده»، «روش های ضدعفونی سطوح  در جهت پیشگیری از کووید ۱۹ »، «اصول بهداشت فردی و اجتماعی (بهداشت موادغذایی)»، «رعایت مقررات اداری و آداب اجتماعی در برقراری ارتباط با پرسنل و ارباب رجوع» و «پیشگیری از حوادث ضمن کار» آشنا می شوند.

گرگانی افزود: همچنین کارکنان بخش انتظامات و نگهبانی شهرداری تهران نیز سرفصل هایی چون «حوزه کاری و فعالیتی نگهبانان، تعریف نگهبانی و فلسفه وجودی حفاظت فیزیکی»، «حفاظت فیزیکی اماکن و تأسیسات»، «اصول و مقررات ایمنی و پیشگیری از حوادث»، «آشنایی با فوریت های پزشکی و کمک های اولیه»، «ارتباط موثر با محیط و افراد»، «نحوه برخورد بامدیران»، «کارکنان و ارباب رجوع» و «مشخصات رفتاری و شخصیتی کارکنان واحد انتظامات» را آموزش می بینند. 

سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران با بیان اینکه دوره ها با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی برگزار می شود؛ یادآور شد: 8 ساعت آموزشی برای هر یک از شرکت کنندگان درنظر گرفته شده است.

به گفته گرگانی، این دوره ها به درخواست شرکت هادیان شهر از سوی موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی شهرداری تهران با نظارت اداره کل برنامه ریزی و آموزش شهرداری برگزار می شود و شرکت کنندگان از امتیاز بازآموزی و گواهی شرکت در دوره برخوردار خواهند شد.