محمدجواد حق‌شناس  رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای شهر تهران تصمیمی مبنی بر نامگذاری معبر یا خیابانی به نام مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی دارد یا نه؟ گفت: تا کنون در این باره پیشنهادی نداشته‌ایم  و کسی هم خواستار چنین موضوعی نبوده است.

وی تاکید کرد: نامگذاری معبر یا بزرگراهی به نام آیت‌الله مصباح یزدی در دستور کار شورای شهر تهران نیست.

گفتنی است شورای شهر تهران در این دوره معابری را به نام شخصیت های سیاسی معاصرمانند، بازرگان و مصدق نامگذاری کرده است و در دستور جلسه ای که اخیرا داشت ولی نوبت رسیدگی آن نرسید، نامگذاری معابری به نام پرویز یاحقی و روح الله خالقی از اساتید موسیقی را در نوبت رسیدگی قرار داده بود.