مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورا در تذکری به حناچی به دلیل عدم تعیین تکلیف نهایی گودهای رهاشده در سطح تهران اظهار داشت: در برخی از محلات پایتخت شاهد وجود گودبرداری برای ساخت و ساز مجتمع‌های بزرگ است که پس از گودبرداری از سوی مالکان و مجریان این گودها رها شده و سلامت و ایمنی شهروندان به خطر افتاده است.

وی با اشاره به اینکه عدم تعیین و تکلیف این گودها فضای شهر و تاب‌آوری را دچار چالش کرده و خطرات بالقوه‌ای به همراه خواهد داشت گفت: تا کنون در مورد این گودهای رهاشده تذکرهای زیادی داده شده است و شورا اجازه داده تا اعتباراتی برای تأمین هزینه‌های رفع این مشکل در نظر گرفته شود.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: مجدد به دلیل عدم ایمن‌سازی‌ و تعیین تکلیف نشدن نهایی گودها به شهردار تهران تذکر می‌دهم و انتظار دارم این قضیه هر چه زودتر به صورت کامل مورد توجه قرار گیرد.