به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، دکتر محمدرضا سعیدی با اشاره شیوع بیماری تب کریمه کنگو (تب خونریزیدهنده) اظهار کرد: یکی از کارگران کشتارگاه و یک نفر از افراد کادر پزشکی (انترن) بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.

وی با تکذیب شایعاتی مبنی بر اینکه ۶ نفر بر اثر این بیماری جان خود را ازدست دادهاند، ادامه داد: تب کریمه کنگو بیماری حاد ویروسی خونریزیدهنده قابل انتقال از حیوان به انسان است که فرد به دنبال تماس با دام آلوده و خون و ترشحات لاشه دام آلوده، گزش کنه و تماس با خون و ترشحات و نمونههای بافتی بیمار آلوده مبتلا میشود.