دومین جشنواره بیمارستان بهره ور با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، علی اکبر ولایتی، رییس بیمارستان مسیح دانشوری ، ، زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و دیکر شخصیت ها و اساتید دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

در این مراسم از خدمات کادر درمان، پزشکان و مراکز درمانی که از ابتدای دوره کرونا با تمام امکانات به خدمات رسانی مشغول بودند تقدیر و تشکر شد.

در این مراسم تندیس زرین بیمارستان بهره‌ور آموزشی به علی اکبر ولایتی به نمایندگی از مرکز آموزشی و درمانی دکتر مسیح دانشوری اهدا شد.