محمد میرزایی قمی  رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست  با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در کاهش آلودگی هوای کلانشهر تهران اظهار کرد: برای کاهش آلودگی هوا به وزارت نفت تاکید شده که سوخت استاندارد در اختیار وزارت نیرو قرار دهد، اما تاکنون این امر محقق نشده است.

او در ادامه بیان کرد: استاندارد باید زیر یک درصد باشد، وزارت نیرو هم مکلف شد تا اگر سوخت استاندارد در دسترس نداشت، فیلتر‌های کاهش آلایندگی را بر روی دودکش‌ها نصب کند که تا به امروز هیچ یک از این وعده‌ها عملی نشده است.

میرزایی قمی با بیان اینکه متاسفانه در این امر هر یک از وزارتخانه‌ها وظیفه خود را بر عهده دیگری می‌گذارند و این چرخه معیوب در حال تکرار است، گفت: کلانشهر‌هایی مانند اراک، اصفهان، تهران و مشهد که نیروگاه و پالایشگاه دارند و از سوخت مازوت استفاده می‌کنند، وضعیتشان حاد است.