مطابق با قانون هر یک از فرزندان تا سنی تحت تکفل والدین خود هستند و اگر بخواهند فعالیت حقوقی انجام دهند باید زیر نظر پدر و مادرشان باشند، اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت و ممکن است سوال باشد این است که فرزندان تا چه زمانی تحت تکفل محسوب می‌شوند.

در پاسخ به این سوال باید گفت فرزندان دختر تا پیش از ازدواج و به شرط اینکه شاغل نباشند تحت تکفل والدین خود هستند.

همچنین فرزندان پسر تا ۲۲ سالگی به شرط عدم اشتغال به کار می‌توانند از مزایای دفترچه درمانی برخوردار شوند.

مطابق با قانون فرزندان پسر بالای ۲۲ سال، در صورتی که اشتغال به تحصیل داشته باشند یا بر اثر بیماری و نقص عضو بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان (موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی) می‌توانند تحت تکفل پدر باشند.