در صحن امروز شورای شهر و در جریان بررسی کلیات درآمد بودجه 1400 شهرداری پایتخت، زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران پیشنهاد افزایش 30 میلیارد تومانی بهای خدمات مدیریت پسماند را مطرح کرد.

وی درباره این پیشنهاد گفت: شهرداری هم افزایش 30 میلیاردی بهای خدمات مدیریت پسماند ساختمانی را ارائه کرده، اما براساس بررسی‌ها فرایندی که برای جمع‌آوری طی می‌شود بسیار هزینه‌بر خواهد بود.

وی افزود: برای هر تن پسماند حدود 1600 تومان مبلغ درنظر گرفته‌اند، در حالی که هزینه آن بسیار بیشتر است. 

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: با بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که این رقم باید افزایش یابد و به 3 هزار و 200 تومان در هر تن برسد. 

نوری خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنم اعضای شورای شهر با این افزایش موافقت کنند و اگر چه سرجمع درآمد را بالا می‌برد، ولی می‌توان در مباحث دیگر آن را تعدیل کنیم. 

سرانجام اعضای شورای شهر تهران با 16 رأی موافق با پیشنهاد افزایش 30 میلیارد تومانی بهای خدمات مدیریت پسماند ساختمانی موافقت کردند و بر همین اساس بهای خدمات پسماند در بودجه سال آینده از 30 میلیارد تومان به 60 میلیارد تومان افزایش یافت.