محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در مراسم بزرگداشت علی اصغر فانی وزیر سابق آموزش و پرورش به پاس نیم قرن خدمات در حوزه تعلیم و تربیت، اظهار کرد: امیدوارم این کار برای سایر شخصیت‌های آموزش و پرورش تداوم داشته باشد.

او ادامه داد: آقای فانی همچنان با عنایت بسیار، پیگیر مسائل آموزش و پرورش است و در شورای عالی آموزش و پرورش فعالیت دارد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه یکی از شاخص‌های مهم حکمرانی مطلوب نوع تعامل و بهره گیری از دارایی هاست، گفت: اینکه این جامعه و تمدن چه پیوندی با داشته‌هایش دارد، معیار خوبی برای وزن دادن به جامعه است. در منطق دنیای جدید و اقتصادی می‌گویند باید از منابع استفاده درستی شود، چراکه کمیاب هستند.

حاجی‌میرزایی بیان کرد: از میان همه داشته‌ها یکی از بی نظیر‌ترین داشته‌ها، دانش و تجربه نهفته در اذهان عموم است که کمتر مورد توجه  قرار می‌گیرد.

به گفته وزیر آموزش و پرورش جامعه‌ای که فرصتی داده است تا چند مدتی برای سایر اعضا تصمیم گیری کنیم، حق دارد که از ما مطالبه گری کند و این سرمایه اجتماعی است که باید واکاوی شود، آنچه که امروزه هم تحت مدیریت دانش از آن صحبت می‌کنند.

میان تربیت معلم با کیفیت و تامین معلمان فاصله است

در ادامه محمود مهرمحمدی سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان، اظهار کرد: باید درباره کیفیت دانش آموختگان صحبت شود، این موضوع مهم‌ترین نکته در دانشگاه فرهنگیان است.

او افزود: ماموریت دانشگاه فرهنگیان را اگر ماموریت ملی تربیت معلم بدانیم باید به لوازم تربیت ملتزم باشیم و به دام سیاست تامین صرف نپردازیم؛ یعنی بین تامین معلم به هر قیمت و تربیت معلم، فاصله عمیق نبینیم.

مهرمحمدی ادامه داد: فاصله میان تامین و تربیت معلم به هم نزدیک می‌شود، اگر تمرکز به کیفیت باشد و مناقشه‌ای درباره صحت آن نداشته باشیم که حتما این دوره نیازمند نقد است؛ مهم آن است که از چه لنز‌ی به این موضوع نگاه کنیم، در اینجا از دیدگاه کیفیت به آن پرداختیم.

سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان با اشاره به راه‌های نرفته در ایام مدیریتش گفت: آمایش رشته‌ای و تاسیس قطب‌های علمی موضوع اساسی بود که به نتیجه نرسید، پراکندگی رشته‌ها باید تجمیع می‌شد که در این زمینه تلاش‌ کردیم اما به پایان نرسید. 

مهرمحمدی با اشاره به برخی انتقادات مبنی بر کاهش جذب نیروی تربیت معلم در دوران مدیریت او بیان کرد: به یک راه حل خلاق پناه بردیم که ضمن پایبندی به تربیت معلمان خلاق، معلمان با کیفیت تری تحویل دهیم و بر این اساس از روش جذب معلم از طریق ماده ۲۸ اقدام کردیم.