وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: به پایان سال ۹۹ نزدیک می‌شویم و یکی از بحث‌هایی که در محافل کارگری و کارفرمایی داغ است، موضوع سنوات خدمت کارگران است.

او با بیان اینکه کارگران یا قراردادشان پایان سال ۹۹ به پایان می‌رسد و باید برای سال جدید آن را تمدید کنند، یا نیروی دائمی کارگاه هستند و یا قراردادی بلند مدت دارند، گفت: کارفرمایان بدانند اگر سنوات سال ۹۹ را برای کارگرانی که قراردادشان برای سال آینده تمدید می‌شود پرداخت نکنند باید سنوات آن‌ها را با پایه حقوق سال ۱۴۰۰ بپردازند.

حاجی زاده تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از سال جدید و در پایان اسفندماه سنوات را پرداخت کند با نرخ پایه حقوق امسال سنوات محاسبه می‌شود، اما اگر پرداخت سنوات را حتی به فروردین ماه سال آینده موکول کند باید با نرخ پایه حقوق جدید، سنوات کارگر خود را بپردازد.