سومین محموله واکسن کرونا به حجم ۲۵۰ هزار دوز از کشور چین وارد ایران شد.