فاطمه رضوان مدنی معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور درباره واکسیناسیون علیه کووید_۱۹ در مراکز ترک اعتیاد، اظهار کرد: نامه برای تمام گروه‌های در معرض خطر تحت پوشش بهزیستی برای دریافت واکسن کرونا به وزارت بهداشت داده ایم، اما مراکز درمانی اعتیاد در اولویت دریافت واکسن کرونا نیستند.

معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه اولویت اول سالمندان، معلولان جسمی_حرکتی و بیماران روانی مزمن بوده اند، گفت: گروه‌هایی که در معرض خطر هستند و مددجویانی که در مراکز سر بسته مانند مراکز درمانی اعتیاد  هستند را به وزارت بهداشت معرفی کرده ایم و نامه برای دریافت واکسن برای این افراد داده ایم.

وی بیان کرد: در حال حاضر اولویت دریافت واکسن، سالمندان هستند و فعلا واکسیناسیون از مراکز سالمندان آغاز شده است در اولویت‌های بعدی به مرکز درمانی اعتیاد خواهد رسید.

رضوان مدنی خاطرنشان کرد: در سراسر کشور هزار و ۵۲۹ مرکز کاهش آسیب داریم و ۷ هزار و ۶۴۵ پرسنل و ۲۹۵ هزار و ۵۴ مددجو در مراکز هستند، البته تعداد کمتری را به وزارت بهداشت معرفی کردیم که بعد از سالمندان و معلولان در اولویت دریافت واکسن کزونا باشند.