افکار

این روزها بازار تهران با رسیدن به پایان سال روزهای شلوغی را سپری می‌کند. علیرغم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی برخی از مردم تهران، بسیاری نیز این پروتکل‌ها را نادیده گرفته و با عدم رعایت فاصله اجتماعی و ماسک نزدن حقوق دیگر شهروندان را ضایع می‌کنند.

کد خبر: 1040033