افزایش ۲۴ درصدی بودجه شهرداری‌های استان تهران

انوشیروان محسنی بندپی عصر امروز در جلسه ویدئو کنفرانس ابلاغ بودجه شهرداری‌های استان تهران اظهار داشت: بودجه سال 1400 شهرداری‌های شهرهای استان تهران 95 هزار میلیارد تومان است که رشد 54 درصدی آن را شاهد هستیم.

وی با اشاره به بودجه 488 هزار میلیاردی شهرداری شهر تهران با رشد 24 درصدی در سال 1400 بیان کرد: شهرداران در ایجاد نشاط اجتماعی از ظرفیت‌های بالقوه مجموعه مدیریت شهری بهره می‌برند.

استاندار تهران در ادامه گفت: تحقق پذیری بودجه شهرداری می‌بایست با منابع درآمدی پایدار با 11 مؤلفه موجود در نظم و انضباط و عمران شهری انجام شود.

بندپی با تأکید بر استفاده از بودجه شهرداری در حریم شهرها تصریح کرد: توافقنامه با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در آمایش و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در دست اقدام است.

استاندار تهران با تقدیر از عملکرد شهرداری‌ها در مقابله با ویروس منحوس کرونا ابراز داشت: برخی از شهرهای استان تهران در رشد 90 درصدی بودجه اقدامات موثری را انجام داده‌اند که قطعا توسعه و آبادانی را به همراه خواهد داشت.