کودکی با اورژانس تماس گرفته که برادرانش بر اثر انفجار مواد محترقه به شدت مصدوم شده‎اند.