محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: ‌به یاری خداوند اساسنامه سازمان ملی تعلیم و‌تربیت کودک ابلاغ و فصلی نو برای اهتمام به تربیت دوران بسیار حساس اوان کودکی آغاز شد.

وی در ادامه این پیام خاطر نشان کرد: این فرصت طلایی برای توجه به نقش محوری خانواده و به رسمیت شناختن اهمیت دوره کودکی در سایه نگاه راهبردی مقام معظم رهبری و‌حمایت رییس محترم جمهور حاصل شد.

به گزارش فارس، حسن روحانی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک که در جلسه ۸۳۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است را روز گذشته ابلاغ کرد.

بر این اساس، سازمان مذکور برای تربیت دوره کودکی(۰-۶ سال) با تمرکز روی خانواده برای آماده‌­سازی کودکان در ورود به نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی کشور برنامه ریزی و اقدام خواهد داشت که این دوره جزو دوران تعلیم و تربیت رسمی آموزش و پرورش نیست.