افکار

با نزدیک شدن به سال نو، تب وتاب خرید گل و گیاه در میان مردم بیشتر شده و شهروندان شیرازی همانند دیگر نقاط کشور برای شادابی و طراوت به محل زندگی خود به خرید گل و گیاه می پردازند .

کد خبر: 1043563