علی حسن‌پور صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: شب گذشته ۵ نفر از اعضای یک خانواده در شهرستان کنگان به قتل رسیدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر گفت: قاتل پنج نفر از شهروندان کنگانی شناسایی شده و اقدامات لازم جهت دستگیری نامبرده در حال انجام است.

وی افزود: مقتولان شامل سه دختر ۲۱،۱۸ و ۱۴ ساله و مادربزرگ ۷۵ ساله آنها و یک جوان ۲۱ ساله بوده که در زمان قتل در منزل مقتولان حضور داشته و گفته می‌شود قصد ازدواج با یکی از این دختران داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر خاطرنشان کرد: قاتل از بستگان مقتولان بوده و انگیزه قتل با بررسی صورت‌گرفته تا این لحظه نارضایتی شدید قاتل از نحوه رفتار عملکرد این خانواده بوده است.