ستاد مدیریت مبارزه با کرونا شهرهای جدید قرمز و نارنجی را اعلام کرد که بر این اساس شهرستان بروجرد نیز در وضعیت نارنجی قرار دارد.

بر این اساس از امروز ورود به شهرستان بروجرد ممنوع است و مسافرانی که در بروجرد هستند ۷۲ ساعت فرصت دارند این شهر را ترک کنند در غیر این صورت جریمه می‌شوند.