وضعیت ترافیک جاده‌های شمالی را در عکس زیر می بینید.