طوفان سرخ در شهر تودشک را در استان اصفهان مشاهده می کنید.

حجم ویدیو: 1.00M | مدت زمان ویدیو: 00:00:13