احمد رحمانیان در این رابطه توضیح داد: به دنبال اعلام خبر فوت آزاده نامداری تیم بررسی صحنه متشکل از بازپرس کشیک دادسرای جنایی تهران، پزشکی قانونی و... در محل کشف جسد در منزلی در سعادت آباد حاضر شدند.

وی ادامه داد: در بررسی های اولیه هیچگونه جراحتی مشاهده نشده است.

معاون اول دادستان تهران با اشاره به برخی مسائل پیرامون خودکشی آزاده نامداری بیان کرد: تعیین علت دقیق فوت و اینکه ایا آزاده نامداری خودشکی کرده نیاز به سم شناسی دارد و تاکنون مدرکی دال بر خودکشی وی به دست نیامده است.

رحمانیان اظهار کرد: جسد این مجری سابق صداوسیما به پزشکی قانونی منتقل شده و پس از انجام ازمایشگاه لازم علت دقیق فوت اعلام می شود.